18. augusta 2013

Čitateľský denník: Hamlet

Celý čitateľský denník je mojím výtvorom. Preto vás prosím, aby ste jeho obsah nekopírovali a nevydávali za svoj. Ďakujem.

Hamlet...

1.dejstvo

1. obraz
Menia sa stráže. Francisco odchádza, strážiť prichádzajú Barnardo a Marcellus spolu s Horatiom, ktorému povedali, že videli ducha podobného zosnulému kráľovi. Ak je to naozaj on, Horatio ho určite spozná a môže sa pokúsiť porozprávať sa s ním. Duch sa naozaj ukáže, ale nechce nič povedať. Tesne pred svitaním už-už by chcel prehovoriť, no zakikiríka kohút a duch zmizne. Dohodnú sa, že o tom povedia Hamletovi.


2. obraz
Kráľ pekne hovorí o svojom mŕtvom bratovi, no zároveň tvrdí, že jeho poslúchol múdre rady a prijal korunu spolu s kráľovninou rukou. Obáva sa, že Fortinbras, synovec nórskeho kráľa, zbiera vojsko, lebo chce zaútočiť na Dánsko. Preto vysiela dvoch poslov (Cornelius, Valtemand) za jeho strýkom, ktorý prehral súboj s Hamletovým otcom a prepustil Dánsku časť územia, aby zakázal Fortinbrasovi útočiť na Dánsko. Laertas požiada kráľa o dovolenie odísť do Francúzska a dostane ho. Kráľ-otec-ujec sa pýta Hamleta, prečo je stále taký zachmúrený, radí mu, aby sa rozveselil a kráľovna mu pritakáva. Hamlet je rozrušený, lebo sa jeho matka vydala za otcovho brata iba dva mesiace po jeho smrti, považuje to za zradu a krvismilnú slasť. Kráľ a kráľovná požiadajú Hamleta, aby zostal s nimi na hrade a neodchádzal do Wittenbergu, on sa podvolí, aj keď opovrhuje nimi oboma. Za krátko sa stretne s Horatiom, ktorý mu oznámi, že videli o polnoci kráľovho ducha. Hamlet sa vyberie s nimi strážiť. Dohodnú sa, že Hamlet pôjde tejto noci s nimi strážiť a ak je to naozaj duch jeho otca, osloví ho, aj keby bol hneď nemý.

3. obraz
Laertes sa pred odchodom lúči so sestrou, Oféliou. Dáva jej niekoľko rád, aby si Hamletovu náklonnosť príliš nepripúšťala, pretože to môže byť len chvíľkova samopaš. A ak by to tak nebolo, princ nie je svojím pánom, možno s ohľadom na Dánsko nebude môcť sľuby dodržať. Ofélia ďakuje za rady, no zároveň mu vyhadzuje na oči, že aj on je ľahtikár. Prichádza aj Polónius, znova požehná synovi a súri ho na loď, ktorá čaká iba na neho. Po jeho odchode sa obráti na Oféliu a ona mu vyzradí, že jej Hamlet vyznal lásku. Polónius jej prikáže, aby mu príliš nedávala najavo svoj záujem, lebo jeho vyznania môžu byť len plané reči.

4. obraz
Hamlet ide na hradby spolu s Horatiom a Marcellom. Zjaví sa im duch, ale pre nimi dvoma nechce hovoriť, volá Hamleta od nich ďalej kývaním hlavy. Hamlet s otcovým duchom odíde, no oni dvaja sa o neho boja, tak sa vydajú za ním.

5. obraz
Hamlet sa s otcovým duchom rozpráva. Duch sa mu zverí, že bol zavraždený svojím bratom - počas spánku v záhrade mu do ucha nakvapkal jed, nepoštípal ho had, ako sa hovorí. Obviňuje kráľovnú, že zdieľa lôžko s jeho bratom, ktorý ho zabil. Žiada, aby ho Hamlet pomstil. Pomstiť sa má len kráľovi, kráľovnú ma nechať na pokoji, porátajú sa s ňou nebesá.Hamlet mu to prisľúbi. Duch zmizne, Horatio a Marcellus ho nájdu a pýtajú sa, čo sa stalo. Hamlet im povie, že duch sa už pobral na večné veky a žiada ich o prísahu mlčanlivosti - nikomu nesmú povedať, čo sa to stalo. Tri razy prisahajú na jeho meč.

2. dejstvo

1. obraz
Polónius posiela po Reynaldovi synovi do Francúzska peniaze, no prikáže mu, aby sa najprv okľukami prezvedel na jeho povesť. Reynaldo odíde, prichádza vydesená Ofélia. Povie mu, že ju práve navštívil Hamlet v rozopätom kabáte, holou hlavou, v špinavých pančuchách spustených po členky a nič nepovedal. Polónius sa domnieva, že tak šalie z lásky k nej, pretože Ofélia sa správala, ako jej prikázal - vracala mu listy a skrývala sa pred ním. Polónius ľutuje, že bol málo predvídavý a rozhodne sa Hamletovej lásky povedať kráľovi, lebo sa domnieva, že práve kvôli nej sa správa ako šialenec.

2. obraz
Kráľ dá zavolať dvoch Hamletových bývalých spolužiakov Rosencrantza a Guildensterna, aby ako jeho priatelia zistili, čo sa s ním robí, že sa správa ako zmyslov zbavený. Kráľovná ich tiež o to prosí. Oni idú za Hamletom a prichádza Polónius aj s poslami od nórskeho kráľa. Najprv si vypočujú zvesť, ktorú prinášajú poslovia. Nórsky kráľ netušil o konaní svojho synovca a zakázal mu útočiť na Dánsko, dovolil mu však viesť vojnu proti Poľsku a prosí dánskeho kráľa, aby dovolil prechod vojska cez jeho územie. Potom Polónius povie veličenstvám, že ich syn šalie pravdepodobne z lásky k Ofélii. Dohodnú sa, že pri rozhovore Ofélie a Hamleta sa kráľ a Polónius skryjú za záves a posúdia, čo je na tom pravdy. Kráľ s kráľovnou odídu a Polónius natrafí na Hamleta. Rozprávajú sa a Hamlet robí narážky na jeho dcéru. Keď prídu bývalí spolužiaci, Polónius odíde. Hamlet sa s nimi chvíľu rozpráva, no potom sa ich spýta, či prišli sami od seba alebo či po nich poslal kráľ. Priznajú sa, že bolo po nich poslané. Oznámia mu, že po ceste stretli hercov, ktorý vzápätí aj prichádzajú. Ich príchod prichádza zvestovaj aj Polónius. Niekoľko hercov príde k Hamletovi a jedného z nich požiada o prednes monológu o Priamovom zavraždení. Rozľútostí ho, lebo mu pripomenie vlastnú matku. Požiada Prvého herca, aby zahrali Gonzagovo zavraždenie a či by sa mohol naučiť 12-16 veršov navyše. Odpoveď je áno.

Tretie dejstvo

1. obraz
Rosencrantz a Guildenstern oznámia kráľovi a kráľovnej, že z Hamleta nevytiahli, čo ho trápi, no pozýva ich na večerné predstavenie. Veličenstvá súhlasia, bývalí spolužiaci odchádzajú, prichádza Polónius a Ofélia. Kráľ s Polóniom sa skryjú za závesom, kráľovná odíde a Ofélia si číta. Onedlho prichádza Hamlet s úvahou ,,Byť či nebyť?". Chvíľu hovorí s Oféliou, ktorá mu vráti darčeky. On si uvedomí, že nie čo nie je v poriadku, začne sa správať nepríjemne a jeho reč vyvrcholí, keď jej tri razy poradí ísť do kláštora. Kráľ z toho usúdi, že ho láska netrápi a rozhodne sa ho poslať do Anglicka, lebo jeho šialenstvo ohrozuje aj štát.

2. obraz
Hamlet dáva inštrukcie Prvému hercovi, ako má hrať. Nič nepreháňať, ale zároveň ani neuberať na citoch tam, kde sa v hre žiadajú. Potom požiada Horatia, aby sledoval výraz tváre kráľa, či ho prezradí a dosvedčí zločin. Ak nie, tak to len on o ňom hnusne zmýšľal. Pri predstavení leží Hamlet Ofélii pri nohách a pozoruje svojho strýka-kráľa. Najprv je nemohra, kde divadelná kráľovná vyznáva lásku divadelnému kráľovi, kráľ zomiera a ona prijme lásku iného. Potom prichádza hra. Divadelná kráľovná sľubuje vernosť manželovi, prisahá, že po jeho smrti sa znova nevydá. Divadelný kráľ je zavraždený jedom nakvapkaným do ucha počas spánku v záhrade. Kráľ zbledne a vybehne z miestnosti. Hra je ukončená. Guildenstern odovzdá Hamletovi odkaz od matky, že s ním chce hovoriť. Hamlet odchádza za kráľovnou.

3. obraz
Kráľ poverí Guildensterna a Rosencrantza, aby sprevádzali Hamleta do Anglicka, dá im listinu. Oni mu povedia o chystanom rozhovore medzi kráľovnou a Hamletom, potom odídu. Kráľ začne rozjímať o svojom hriechu a nie sa rozhodnúť, či sa chce modliť a či mu to vôbec pomôže, lebo stále užíva dôsledky svojho hriechu - kráľovnú a trón. Nakoniec padne na kolená. Tak ho nájde Hamlet, ktorý ho prišiel zabiť, no ušetrí ho nateraz v myšlienke, že kráľ sa práve zmieruje s Bohom a šiel by rovno do neba, to by nebola pomsta. Odchádza za matkou, kráľ vstáva a Polónius mu hovorí, že pred spaním mu príde sprostredkovať rozhovor medzi Hamletom a kráľovnou, ktorý bude počúvať spoza závesu.

4. obraz
Hamlet matke vyčíta manželstvo so strýkom. Ona sa bojí, že ju prišiel zavraždiť, volá o pomoc, Polónius jej výkrik zopakuje a Hamlet ho prebodne tvrdiac, že to je potkan, pričom sa hneď opýta, či to bol kráľ. Jeho matka je vydesená, on to však neberie na vedomie. Mŕtvolu nechá pod závesom, ďalej vyčíta matke jej zväzok, ona uznáva svoju chybu. Hamlet odchádza a mŕtvolu berie so sebou.

Štvrté dejstvo

1. obraz
Kráľovná povie kráľovi, čo sa stalo, no zároveň tvrdí, že Hamlet svoj čin ľutuje. Kráľ prikazuje Hamletovým bývalým spolužiakom, aby ho našli a priviedli. Mŕtvolu majú odniesť do kaplnky.

2. obraz
Rosencrantz nájde Hamleta. Chce vedieť, kam dal telo. Hamlet mu nechce odpovedať, no nechá sa odviesť ku kráľovi.

3. obraz
Hamleta privedú pred kráľa. Ten zopakuje svoju otázku, kde je telo? Hamlet mu odvetí, že na večeri, ale to už jeho večerajú červy, no nakoniec vyzradí, kde telo uložil. Kráľ poň pošle sluhov a Hamletovi prikáže odísť loďou okamžite do Anglicka. Hamlet poslúchne.

4. obraz
Fortinbras prechádza Dánskom v blízkosti prístavu a pošle stotníka, aby odovzdal kráľovi pozdravy, cestou sa stretá s Hamletom. Hamlet sa ho pýta, kam idú a či to za to stojí. Stotník odpovedá, že bojovať budú len o malé územie, no aj tak už Poliaci zhromažďujú vojsko. Hamlet tomu nerozumie, považuje za hlúposť prelievať krv za nič.

5. obraz
Šľachtic a Horatio sa snažiaprehovoriť kráľovnú, aby prijala Oféliu. Naveľa sa kráľovná dá presvedčiť. Kráľovi i kráľovnej je hneď jasné, že sa zbláznila kvôli otcovi - vlasy ma rozpustené a spieva. Onedlho ju odvedú a prichádza sluha so zlou novinou. Laertes sa vrátil a žiada pomstu za smrť otca, prišiel aj s dánskym ľudom, ktorý ho chce za kráľa. Kráľ ho prijme a vysvetlí mu, že on jeho otca nezabil, sám za ním smúti a vinníka chce potrestať. Privedú aj Oféliu a Laertes je z nej stavu veľmi nešťastný.

6. obraz
Hamlet pošle z pirátskej lode, ktorá napadla loď idúcu do Anglicka Horatiovi list. Má sa za ním čím skôr ponáhľať.

7. obraz
Kráľ Laertovi vysvetľuje situáciu, keď vojde sluha a podá mu list od Hamleta, v ktorom mu oznamuje, že sa zajtra vráti. Kráľ a Laetes začnú vymýšľať plán, ako sa Hamleta zbavia. Laertes sa chce pomstiť a kráľ mu pomôže návrhom: Laetes bude bojovať s Hamletom v súboji kordom, lebo Laertes je skvelý šermiar. Jeho kord bude pre istotu otrávený a navyše do vína Hamletovi pridajú jed. Dohodnú sa a vtom prichdáza kráľovná so smutnou zvesťou - Ofélia sa utopila.

5. dejstvo

1. obraz
Hrobári kopú hrob Ofélii na cintoríne, napriek samovražde, lebo jej rodina je bohatá. Hamlet sa spýta prvého hrobára, ktorý si pri práci pospevuje, komu kope hrob. Odpoveďou mu je: to stvorenie kedysi bývalo ženou. Spolu s Horatiom sa zamýšľa nad pochovaním a ako dlho asi trvá, kým sa telo rozloží a či tak nechutne vyzerá aj Alexander Veľký. Na cintorín prichádza sprievod - kráľ, kráľovná a Laertes. Kňaz s výhradami pochová Oféliu a začnú ju zasypávať. Laertes k nej skočí a chce, aby ho pochovali s ňou. Hamletovi až teraz dôjde, že tam pochovávajú Oféliu, vystúpi z úkrytu a skočí za ním, lebo jeho láska je väčšia než láska desaťtisíc bratov. Laertes je zúrivý, no kráľ ho upokojuje, že už čoskoro príde jeho čas.

2. obraz
Kráľ staví do stávky šesť koní a Laertes šesť kordov s plnou výbavou, že Leartes porazí Hamleta 9:3 v dvanástich súbojoch kordom. Hamlet sa podriadi kráľovmu želaniu a bojuje s Laertom. Ten ho ľahko zraní otrávenou čepeľou, čo Hamleta rozzúri, v zápale boja si vymenia kordy a aj Hamlet bodne Laerta. Kráľovná prináša Hamletovi víno, no on sa chce napiť až po súboji, napije sa z neho kráľovná, otrávi sa a padne mŕtva. Hamlet je zúrivý ešte viac, no Laeretes mu povie, že kord bol otrávený a obaja umrú. Hamlet teda prebodne aj kráľa a zomierajú všetci spoločne. Tesne pred smrťou povie Hamlet Horatiovi, že dava svoj hlas na nástupníctvo Fortinbrasovi, ktorý sa po jeho sa práve vracia z víťaznej bitky. Fortinbras prijíma a stane sa kráľom.

literárny druh: dráma
literárny žáner: tragédia
látka: Ochrana cti.
téma: Príbeh princa Hamleta.
idea: Zlo nezostane nepotrestané

motívy: zrady, smrti, rozkladu, hnevu, zúfalstva, smútku, osamotenosti, klamstvo, podvodu
priestor: Dánsko, Elsinor (hrad)
čas: 1600-1602 (doba vzniku)

postavy:
Hamlet - dánsky princ, chce pomstiť smrť svojho otca
kráľ - brat zosnulého kráľa, zavraždil ho, aby získal trón, je Hamletov ujo
kráľovná - Hamletova matka, vydala sa za brata svojho zosnulého manžela
Polónius - kráľov radca, otec Ofélie a Laerta
Laertes - syn Polónia
Ofélia - dievčina zamilovaná do Hamleta, dcéra Polónia
Horatio - Hamletov priateľ
Francisco, Barnardo a Marcellus - stráže
Guildenstern,  Rosencrantz - bývalí spolužiaci Hamleta
Fortinbras - synovec nórskeho kráľa

kompozícia: 5 dejstiev, 1. dejstvo (skladá sa z 5 obrazov), 2. dejstvo (2 obrazy). 3. dejstvo (4 obrazy), 4. dejstvo (7 obrazov), 5. dejstvo (2 obrazy)
expozícia: úvod do deja, predstavenie podmienok v kráľovstve
kolízia: Hamletovo stretnutie s duchom
kríza: divadelné predstavenie na odhalenie vraždy, Hamlet je vyslaný do Anglicka (aby ho tam popravili)
peripetia: Hamlet sa vracia do Dánska, ocitne sa na cintoríne, kde pochovávajú Oféliu (ich láska sa skončila)
katastrofa: smrť Hamleta, Laerta, kráľa a kráľovnej

konflikt: zlo a dobro
rozprávač: (dráma vo všeobecnosti nemá rozprávača, ak tak veľmi ojedinele, toto dielo však nie)

11 komentárov:

 1. Hamlet bolo moje prvé prečítané dielo z povinnej literatúry a nebolo až také zlé, najviac som sa smiala na dialógu tých dvoch hrobárov :D

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Hej, hrobári boli vtipný. No Hamlet bol neznesiteľný, takého otravného mužského hrdinu som ešte nikdy nečítala. :D

   Odstrániť
 2. Neverím, že si to dala znova. Taký blud. Klobúk dole, mne sa nechce pozerať ani do poznámok o tomto diele, nie ešte o ňom napísať asi na 2 A4. :D

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. No, ale aspoň sa už k tomu nemusím vracať. :D

   Odstrániť
 3. Já mám Hamleta moc ráda! :D Jedna z prvních knížek co jsem četla od Shakespeareho (ne, fakt nikdy nevím, jak vyskloňovat jeho jméno :D) (a jo, je to ostudný, že to nevím :D) a jedna z prvních co jsem četla z povinné četby (a fakt nevím, proč jsem to četla v prváku, když jsem si do čtvrťáku stejně půlku z toho vůbec nepamatovala :D). Jsem moc ráda, že naše městské divadlo se ho od září chystá hrát. Skoro si myslím, že budu na premiéře sedět v první řadě :D

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Mne sa Shakespearove hry až tak veľmi nepáčia. Hamlet je divný a Rómeo a Júlia sú prinajmenšom neslušní. Ja mám radšej jeho básne. Divadlo? Ja ho veľmi neobľubujem, ale priznávam, že niektoré hry sú skvelé. :)

   Odstrániť
 4. Teraz som si uvedomila, ze ja som vlastne ziadnu knihu od Shakespeara nečítala! Ale asi si radšej prečítam Rómea a Júliu, než Hamleta :P

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Alebo aj nejaké básne, tie sú nádherné. :)

   Odstrániť
 5. Já mám Hamleta také moc ráda :) Jak v knižní, tak ve filmové podobě (dobře, je tam Tennant, takže nejsem objektivní, ale koho to zajímá :D). Pěkný, podrobný zápis! :)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ďakujem, snažila som sa. :D

   PS: Nemám šajnu čo alebo kto je Tennant. :D

   Odstrániť
  2. David Tennant- herec, který se proslavil především rolí desátého Doktora v seriálu Doctor WHO (ale ten nejspíš nesleduješ) :) každopádně je to jeden z mých velkých hereckých oblíbenců a Hamleta zvládl fakt dobře :)

   Odstrániť

Ďakujem, že komentuješ. Ak by to bolo možné, prosím nekomentuj ako Anonym, lebo potom sa medzi komentármi strácam. :)